Passend onderwijs

Doelen passend onderwijs

Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Dit heet passend onderwijs. Deze vorm van onderwijs moet ervoor zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf haalt. Scholen bieden daarom extra hulp aan leerlingen die dit nodig hebben, zoals kinderen met leer- of gedragsproblemen.

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Basisschool Schreuder biedt onderwijs aan twee doelgroepen: regulier basisonderwijs voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar en onderwijs voor leerlingen die hoogbegaafd zijn en daarbij een andere onderwijsvorm behoeven. In de unIQ-groepen krijgen de leerlingen een lesprogramma dat beter aansluit bij hun onderwijsbehoeften. Het voltijds HB-onderwijs is er van groep 4 t/m 8.  

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
Specialist – Aantal dagdelen
Intern begeleider 6
Klassenassistent 4
Onderwijsassistent 4
Rekenspecialist 1
Remedial teacher 6
Specialist hoogbegaafdheid 10