Schooltijden & schoolvakanties

Schooltijden

De voordeur gaat om 8.35 uur open en de lessen starten om 8.45 uur. Iedere leerling wordt dagelijks welkom geheten door de directeur of vervanger. De leerkracht haalt de leerlingen van zijn/haar groep op bij het schoolplein.

Bij ziekte of verzuim verzoeken wij u dit vóór 8.30 uur via Social Schools te melden.

Voor alle groepen gelden de volgende schooltijden: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 8.45 – 14.45 uur en woensdag: 8.45 – 12.45 uur.

Middagpauze

Alle leerlingen blijven op ma-di-do-vr tussen de middag over. Aan het overblijven zijn kosten verbonden, deze bedragen 240 euro per kind per jaar (te betalen in 3 termijnen). U kunt er ook voor kiezen uw zoon/dochter tussen de middag op te halen.

 

Vakanties en vrije dagen

De uitgebreide agenda met schoolactiviteiten en vakanties, vindt u in ons leerlingvolgsysteem ParnasSys waarvoor u de inloggegevens heeft gekregen.
Hieronder een overzicht van de vakanties en studiedagen:

Start schooljaar maandag 29 augustus 2022

Vakantierooster 2022-2023

Herfstvakantie                              17 oktober 2022 t/m 21 oktober 2022
Kerstvakantie                                26 december 2022 t/m 06 januari 2023 (23 december tot 12.00u school)
Voorjaarsvakantie                         27 februari 2023 t/m 03 maart 2023
Goede Vrijdag + 2e Paasdag        07 april 2023 t/m 10 april 2023
Meivakantie                                  24 april 2023 t/m 05 mei 2023 (21 april tot 12:00 school)
Hemelvaartsdag                           18 mei 2023 en 19 mei 2023
Pinksteren                                     29 mei 2023
Zomervakantie                              24 juli 2023 t/m 01 september 2023

Studiedagen: leerlingen zijn vrij!
Studiedag 1                                   14-okt-22
Studiedag 2                                   NPO studiedag 15-nov-22
Studiemiddag portfolio                 21-feb-23, leerlingen om 12.00u vrij!
Studiedag 3                                   24-feb-23
Studiedag 4                                   20-mrt-23
Studiemiddag portfolio                 21-apr-23, leerlingen om 12.00u vrij!
Studiedag 5                                   NPO studiedag 11-mei-23
Studiedag 6                                   22-jun-23
Studiemiddag portfolio                 10-jul-23, leerlingen om 12.00u vrij!
Studiedag 7                                   dag voor de zomervakantie 21-jul-23