Schooltijden & schoolvakanties

Schooltijden

De voordeur gaat om 8.35 uur open, de school begint om 8.45 uur. Iedere leerling (en ouder natuurlijk) wordt dagelijks welkom geheten door de directeur of vervanger. Om 8.45 uur wordt de deur gesloten, wij gaan ervan uit dat alle ouders dan de school weer verlaten hebben. Bij ziekte of verzuim verzoeken wij u de school te bellen vóór 8.30 uur, tel. 020-6795827.

Vanwege de corona maatregelen is het momenteel voor ouders niet toegestaan om met hun kind mee naar de klas te lopen. Uw kind wordt opgehaald door zijn/haar leerkracht.

Voor alle groepen geldt: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 8.45 – 14.45 uur en woensdag: 8.45 – 12.45 uur.

Middagpauze

Alle leerlingen blijven op ma-di-do-vr tussen de middag over. Aan het overblijven zijn kosten verbonden, deze bedragen 240 euro per kind per jaar (te betalen in 3 termijnen). U kunt er ook voor kiezen uw zoon/dochter tussen de middag op te halen.

 

Vakanties en vrije dagen

De uitgebreide agenda met schoolactiviteiten en vakanties, vindt u in ons leerlingvolgsysteem ParnasSys waarvoor u de inloggegevens heeft gekregen.
Hieronder een overzicht van de vakanties en studiedagen:

Vakantierooster 2021-2022 

Herfstvakantie 18 oktober t/m 24 oktober 2021
Kerstvakantie Vr. 24 december t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie 19 februari t/m 27 februari 2022
Goede Vrijdag/Pasen Vr. 15 april t/m ma. 18 april 2022
Meivakantie 23 april t/m 8 mei 2022
Hemelvaart/vrijdag Do. 26 mei t/m vr. 27 mei 2022
Pinksteren Ma. 6 juni 2022
Zomervakantie 16 juli t/m 28 augustus 2022
Studiedagen (leerlingen vrij) Vr. 15-10-2021

Vr. 18-02-2022

Vr. 18-03-2022

Wo. 06-04-2022

Di. 07-06-2022

Sinterklaasfeest

Laatste schooldag

Vr. 03-12-2021: kinderen zijn uit om 13.45 uur

Vr. 15-07-2022: kinderen zijn uit om 12.00 uur