Over onze school

In het kort
Basisschool Schreuder is een oecumenische basisschool vlakbij het Museumplein. Het is één van de oudste basisscholen in Amsterdam, opgericht in 1896. Lees meer over de geschiedenis van Instituut Schreuder of bekijk de Schreuder Courant, die wij voor ons 120-jarig bestaan hebben gemaakt. Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen op een school zitten waar met bezieling, respect en samenwerken kwaliteit wordt bereikt. De school maakt deel uit van Stichting AMOS, het grootste schoolbestuur voor levensbeschouwelijk basisonderwijs in Amsterdam.

Onze schoolpopulatie is een afspiegeling van de Amsterdamse bevolking. Wij zijn een kleinschalige school en hanteren kleine groepen (tussen de 20-25 leerlingen). Door de grote diversiteit aan kinderen hebben we ook een verscheidenheid aan leerniveaus en talenten. Door het werken in verschillende niveaus en extra aandacht te hebben voor de basisvaardigheden en voor verrijkingsstof,  komen we tegemoet aan deze diversiteit.

Lesmethoden
Er wordt gewerkt volgens het EDI (effectieve, directe instructie)-model waarbij gebruik wordt gemaakt van coöperatieve werkvormen, zodat leerlingen met – en van elkaar leren.

Naast goede leerresultaten willen we dat de kinderen zich ontwikkelen tot actieve en kritisch denkende wereldburgers. We gebruiken daarvoor het lesprogramma van De Vreedzame School. De kinderen werken aan een positief groepsklimaat en voelen zich medeverantwoordelijk voor de eigen ontwikkeling en het groepsgebeuren.

Engelse les wordt in alle groepen gegeven en Spaanse les is er voor kinderen vanaf groep 6 die de Engelse taal al goed beheersen.
Voor kinderen van groep 5 t/m 8 die extra uitdaging nodig hebben, is er een wekelijkse bijeenkomst met een Socrates groep. Voor hoogbegaafde kinderen hebben we voltijds hoogbegaafden onderwijs in de AMOS unIQ klassen, vanaf groep 4.

Om te leren plannen en organiseren werken alle groepen met een weektaak, waarbij er onderscheid wordt gemaakt in moet-taakjes, speciaal voor mij-taakjes en keuze-taakjes.

Leerlingenraad
Onze school heeft een leerlingenraad, deze komt iedere maand bij elkaar om belangrijke zaken te bespreken met onze directeur. Uit iedere klas wordt er een vertegenwoordiger gekozen. Vanuit de school gaat er ook vier keer per jaar een leerling naar de Amos-leerlingenraad om onze belangen te behartigen.