Ons team


juf Arfa Madarun, juf Olga Hoogenraad, juf Mirjam Kane


juf Ymke de Bruijn, juf Jacobien Gerbrandy, juf Floor Duijs, juf Bettina van Kasteren


juf Melissa van Heertum, juf Nancy van Geene, meester Loek Seegers, juf Ellen van de Geer


meester Pieter Jan Visser, juf Anna Emmerzaal, juf Nynke Ott, juf Ria van Gerven (AMOS unIQ)

 

Groepsindeling Schooljaar 2021-2022, van 1/6/22 tot 15/7/22

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
1/2 Olga Olga Mirjam Olga Olga
2/3 Jacobien Mirjam Jacobien Jacobien Jacobien
4 Floor Floor Floor Floor Floor
5 Sanne Sanne Sanne Rocco Melanie
6 Melissa Melissa Melissa Melissa Melissa
7 Rolf Rolf Rolf Ellen Bettina
8 Nancy Bettina Bettina Nancy Nancy
4/5U Roos Marsha Marsha Roos
6/7U Pieter Jan Pieter Jan Pieter Jan Pieter Jan Brechtje
7/8U Anna Anna Anna Anna Anna

 

Locatieleider Schreuder
dhr. Maurice Boonstra, aanwezig ma – woe- do
schreuder.directie@amosonderwijs.nl

Directie (duo directie met Dr. Rijk Kramer School)
Dhr. Jan Witte (directeur) – aanwezig op vrijdag
Mevr. Martine Teertstra (directeur) – ondersteunt vanaf Dr. Rijk Kramer School
mailadres directie: schreuder.directie@amosonderwijs.nl

Locatiedirecteur Amos unIQ:
dhr. Aiko Letschert, aiko.letschert@amosonderwijs.nl – aanwezig op maandag

 


juf Cristina Nijhoff, juf Roos Schouw, meester Danny Bast

Gymleerkracht: Dhr. Danny Bast danny.bast@amosonderwijs.nl (di, vr)
Ondersteuner unIQ/Socrates regulier: Mevr. Roos Schouw roos.schouw@amosonderwijs.nl (ma, do, vr)
Leerkrachtondersteuners regulier:
Mevr. Arfa Madarun arfa.madarun@amosonderwijs.nl (ma, di, do)
Mevr. Monique Laan  monique.laan@amosonderwijs.nl (woe, vrij)

 

Administratie
mevr. Yvonne Verhage (ma, di, wo, vrij: 8.15-13.45u)
Absenties/algemene info: administratie.schreuder@amosonderwijs.nl
Leerling- en financiële administratie: yvonne.verhage@amosonderwijs.nl

Leerling- & financiële administratie unIQ : mevr. Nel Westra: nel.westra@amosonderwijs.nl

Intern Begeleiders:


Mevr. Rebecca Verdellen: gr 1 t/m 4 regulier (do )
Mevr. Ria van Gerven: AMOS unIQ groepen & gr 5 t/m 8 regulier) (di, vr)
rebecca.verdellen@amosonderwijs.nl & ria.vangerven@amosonderwijs.nl

Conciërge Dhr. Stef Jacobs (wo) stef.jacobs@amosonderwijs.nl

Coördinatoren:
Creatief cultureel coördinator: Mevr. Olga Hoogenraad olga.hoogenraad@amosonderwijs.nl
Rekencoördinator/ICT-coördinator/Midden-bovenbouwcoördinator:
Mevr. Bettina van Kasteren bettina.vankasteren@amosonderwijs.nl
Onderbouwcoördinator: Mevr. Mirjam Kane mirjam.kane@amosonderwijs.nl

Vertrouwenspersoon:
Mevr. Evelien Brouwer: ebrouwer@hetabc.nl

Ouder & kind adviseur: Voor hulp en ondersteuning bij opvoeden en opgroeien, tel. 020-5555961. https://oktamsterdam.nl/

Aandachtsfunctionaris:
Op Basisschool Schreuder is onze intern begeleider de aandachtsfunctionaris van de school. Zij is opgeleid om de stappen van meldcode te begeleiden wanneer er mogelijk sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling -verwaarlozing. Voor de reguliere groepen is dit Rebecca Verdellen, voor de AMOS unIQ groepen is dit Ria van Gerven. Voor contactgegevens zie hierboven.

De groepsleerkrachten hebben de eerste verantwoording voor de groep kinderen die aan hun zorgen is toevertrouwd. Bij mogelijke problemen zijn zij de eerst aanspreekbare personen. Iedere leerkracht is ook via de mail te bereiken (voornaam.achternaam@amosonderwijs.nl). Voor overige vragen kunt u bij de directeur terecht.

Informatie over de AMOS klachtenregeling vindt u op: www.amosonderwijs.nl/over-ons/

Bestuur:
AMOS
Laarderhoogtweg 25
1101 EB Amsterdam
Tel: 020 410 68 10
Email: info@amosonderwijs.nl