Ons team & groepsindeling


juf Arfa Madarun, juf Olga Hoogenraad, juf Mirjam Kane


juf Ymke de Bruijn, juf Jacobien Gerbrandy, juf Floor Duijs, juf Bettina van Kasteren

 


onze LIO’s: juf Madelon Eggengoor, juf Marijke Louter, juf Melanie Adelaar

juf Melissa van Heertum, juf Ellen van de Geer, meester Rolf van Benthem

 

meester Youssef Swelem, juf Monique Laan

 


AMOS unIQ: juf Nynke Ott, meester Pieter-Jan Visser,  juf Anna Emmerzaal, Roos Schouw, Ria van Gerven

 

Groepsindeling Schooljaar 2022-2023

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
1/2 Olga Olga Mirjam Olga Olga
3 Jacobien Mirjam Jacobien Jacobien Jacobien
4 Floor Floor Floor Floor/Melanie Melanie
5 Bettina Bettina Bettina/Madelon Madelon Madelon
6 Sanne (Ymke) Sanne (Ymke) Sanne (Ymke) Sanne (Ymke) Floor
7 Melissa Melissa Melissa Melissa Melissa
8 Rolf (Ellen) Rolf (Ellen) Rolf (Ellen) Marijke Marijke
4/5U Nynke Nynke Nynke Nynke Nynke
6/7U Pieter Jan Pieter Jan Pieter Jan Pieter Jan Pieter Jan
7/8U Anna Anna Anna Anna Anna

 

Locatieleider Schreuder
mevr. Marrije Boersma-Dekker, aanwezig ma – di – woe
directie.schreuder@amosonderwijs.nl

 

Directie (duo directie met Dr. Rijk Kramer School)
Dhr. Jan Witte (directeur) – aanwezig op vrijdag
Mevr. Martine Teertstra (directeur) – ondersteunt vanaf Dr. Rijk Kramer School
mailadres directie: directie.schreuder@amosonderwijs.nl

 

Gymleerkracht: Dhr. Youssef Swelem youssef.swelem@amosonderwijs.nl (di, vr)
Ondersteuner unIQ: Mevr. Roos Schouw roos.schouw@amosonderwijs.nl (ma, vr)
Socrates/Plusklas: Mevr. Marsha Tap marsha.tap@amosonderwijs.nl(do)

Leerkrachtondersteuners regulier:
Mevr. Arfa Madarun arfa.madarun@amosonderwijs.nl (ma, di)
Mevr. Monique Laan  monique.laan@amosonderwijs.nl (woe, vrij)

 

Management assistent/administratie
mevr. Yvonne Verhage (ma, di, do, vrij: 8.15-13.45u)
Absenties/algemene info: administratie.schreuder@amosonderwijs.nl
Leerling- en financiële administratie regulier: yvonne.verhage@amosonderwijs.nl

Leerling- & financiële administratie unIQ : mevr. Nel Westra: nel.westra@amosonderwijs.nl

Intern Begeleiders:


Mevr. Rebecca Verdellen: gr 1 t/m 4 regulier (do )
Mevr. Ria van Gerven: AMOS unIQ groepen & gr 5 t/m 8 regulier) (di, vr)
rebecca.verdellen@amosonderwijs.nl & ria.vangerven@amosonderwijs.nl

Conciërge Dhr. Stef Jacobs (woe) stef.jacobs@amosonderwijs.nl

Coördinatoren:
Creatief cultureel coördinator: Mevr. Olga Hoogenraad olga.hoogenraad@amosonderwijs.nl
Rekencoördinator/ICT-coördinator/Midden-bovenbouwcoördinator:
Mevr. Bettina van Kasteren bettina.vankasteren@amosonderwijs.nl
Onderbouwcoördinator: Mevr. Mirjam Kane mirjam.kane@amosonderwijs.nl

Vertrouwenspersoon:
Mevr. Minke Fuijkschot mfuijkschot@hetabc.nl

Ouder & kind adviseur: Voor hulp en ondersteuning bij opvoeden en opgroeien: mevrouw Alyssa van der Veen (a.vanderveen@oktamsterdam.nl) of mevrouw Donna Jansen (d.jansen@oktamsterdam.nl)
tel. 020-5555961 https://oktamsterdam.nl/

Aandachtsfunctionaris:
Op Basisschool Schreuder is onze intern begeleider de aandachtsfunctionaris van de school. Zij is opgeleid om de stappen van meldcode te begeleiden wanneer er mogelijk sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling -verwaarlozing. Voor de reguliere groepen is dit Rebecca Verdellen, voor de AMOS unIQ groepen is dit Ria van Gerven. Voor contactgegevens zie hierboven.

De groepsleerkrachten hebben de eerste verantwoording voor de groep kinderen die aan hun zorgen is toevertrouwd. Bij mogelijke problemen zijn zij de eerst aanspreekbare personen. Iedere leerkracht is ook via de mail te bereiken (voornaam.achternaam@amosonderwijs.nl). Voor overige vragen kunt u bij de directeur terecht.

Informatie over de AMOS klachtenregeling vindt u op: www.amosonderwijs.nl/over-ons/

Bestuur:
AMOS
Laarderhoogtweg 25
1101 EB Amsterdam
Tel: 020 410 68 10
Email: info@amosonderwijs.nl