Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3
Slide 4
Slide 4
Onze school
Groepen
Nieuws
Ons team
Kinderopvang

Nieuwsarchief

Ouderbijdrage

Dankzij de ouderbijdrage kunnen een groot aantal voorzieningen bekostigd worden, die de overheid niet vergoedt. Het betreft voorzieningen, die nodig zijn om de kwaliteit van het onderwijs, die Basisschool Schreuder nastreeft, te waarborgen. Vooropgesteld zij dat de ouderbijdrage niet verplicht is en dat de toelating tot de school niet afhankelijk wordt gesteld van de financiële bijdrage van de ouders.

Voor het schooljaar 2020-2021 bedraagt de ouderbijdrage € 150,- per kind. De hoogte van de ouderbijdrage en de begroting is in de MR besproken en vastgesteld.

Uit de ouderbijdrage wordt betaald: schoolreisje, schoolkamp, culturele activiteiten, bibliotheekboeken aanvulling, materialen voor de brede ontwikkeling, kerstviering, sinterklaasviering, Pasen, sportdag/ koningsspelen, eindfeest groep 8, reservering 125-jarig jubileum (in 2021), koffie/thee voor verschillende ouderbijeenkomsten.

Bij inschrijving van uw kind wordt om toestemming voor automatische incasso van de ouderbijdrage gevraagd (incasso in twee termijnen). Indien u geen toestemming heeft gegeven, ontvangt u gedurende het schooljaar een verzoek om dit bedrag (indien gewenst in twee termijnen) zelf over te maken op rekeningnummer NL62 RABO 0158 0356 07 t.n.v. Basisschool Schreuder.


Contact

schreuder

Basisschool Schreuder
Van de Veldestraat 10
1071 CW Amsterdam
Tel.: 020 - 679 58 27
Stuur een mail

facebookTwitter