Ouderbetrokkenheid

Basisschool Schreuder heeft als eerste school in Amsterdam het keurmerk ouderbetrokkenheid ontvangen. Met ouderbetrokkenheid wordt bedoeld dat ouders interesse tonen voor de ontwikkeling van hun kind en hier een actieve bijdrage aan leveren. Uit onderzoek is gebleken dat ouderbetrokkenheid een positief effect heeft op leerling prestaties.