Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3
Slide 4
Slide 4
Onze school
Groepen
Nieuws
Ons team
Kinderopvang

Nieuwsarchief

Over de school

Basisschool Schreuder

Basisschool Schreuder is een protestants-christelijke basisschool aan het Museumplein. Het is een van de oudste basisscholen in Amsterdam. De school werd in 1896 opgericht. Lees meer over de geschiedenis van Instituut Schreuder of bekijk de Schreuder Courant, die wij voor ons 120-jarig bestaan hebben gemaakt. Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen op een school zitten waar met bezieling, respect en samenwerken kwaliteit wordt bereikt.

Onze schoolpopulatie is een afspiegeling van de Amsterdamse bevolking. Wij zijn een kleinschalige school en hanteren kleine groepen (tussen de 20-25 leerlingen). Door de grote diversiteit aan kinderen hebben we ook een verscheidenheid aan leerniveaus en talenten. Door het werken in verschillende niveaus en extra aandacht te hebben voor de basisvaardigheden en verrijkingsstof  komen we tegemoet aan deze diversiteit.

Basisschool Schreuder maakt deel uit van de stichting AMOS, het grootste schoolbestuur voor levensbeschouwelijk basisonderwijs in Amsterdam.

Er wordt gewerkt volgens het IGDI (interactief, gedifferentieerd, directe instructie)-model waarbij gebruik wordt gemaakt van coöperatieve werkvormen, zodat leerlingen leren met – en van elkaar.

Naast goede leerresultaten willen we dat de kinderen zich ontwikkelen tot actieve en kritisch denkende wereldburgers. We gebruiken daarvoor het lesprogramma van De Vreedzame School zodat de kinderen werken aan een positief groepsklimaat en zich medeverantwoordelijk voelen voor de eigen ontwikkeling en het groepsgebeuren.

Ook de talenten van kinderen worden gestimuleerd door te gaan werken met groepsdoorbrekende talenturen waarin de technische en creatieve ontwikkeling centraal staat. 

In alle groepen wordt Engelse les gegeven.

Voor de groepen 5 t/m 8 is een Socrates groep opgestart om tegemoet te komen aan kinderen die behoefte hebben aan een andere uitdaging.

Om te leren plannen en organiseren werken alle groepen met een weektaak, waarbij er onderscheid wordt gemaakt in moet-taakjes, speciaal voor mij-taakjes en keuze-taakjes

Foto zonnebloemen

Wij zijn trots op onze goede buren. Wij mochten de foto met de zonnebloemen op onze homepage gebruiken als we melden waar deze vandaan komt. Bij deze: Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Stichting).


Contact

schreuder

Basisschool Schreuder
Van de Veldestraat 10
1071 CW Amsterdam
Tel.: 020 - 679 58 27
Stuur een mail

facebookTwitter