Welkom

Welkom bij onze gezellige basisschool

in Amsterdam Oud-Zuid!

Basisschool Schreuder is gelegen aan een zijstraat van het Museumplein.
De school 
ademt in alles cultuur uit en kenmerkt zich door: 

 • Kleinschaligheid (200 leerlingen) 
 • Regulier onderwijs voor alle groepen
 • Naast het reguliere onderwijs biedt Schreuder: voltijds hoogbegaafden onderwijs vanaf groep 4 (de unIQ-groepen) en een Socrates groep (wekelijkse bijeenkomst) voor leerlingen vanaf groep 5 die extra uitdaging nodig hebben
 • Vreedzame school
 • Nauwe samenwerking met Rijks- en Stedelijk museum
 • Diverse school met kinderen van 24 nationaliteiten (schooljaar 2020-2021)
 • Schreuder behoort tot de oecumenische Stichting AMOS en staat open voor alle kinderen en hun ouders, ongeacht hun achtergrond, religie of levensovertuiging
 • Voorschool en naschoolse opvang in het schoolgebouw, verzorgd door KDV Kleintje Zuid http://www.kleintjezuid.nl/

Het team werkt met bevlogenheid aan de brede ontwikkeling van de kinderen op basisschool Schreuder. De focus wordt gelegd op de basisvaardigheden zoals taal, lezen en rekenen. Daarnaast worden de sociaal-emotionele vaardigheden verder ontwikkeld door de inzet van de Vreedzame School 2.0 en wordt de creatieve ontwikkeling gestimuleerd door o.a. groepsoverstijgende creamiddagen, het Schreudertheater, WNT weken (wetenschap, natuur & techniek).  

Engelse les hoort bij het wekelijks curriculum van elke groep en Spaanse les is er vanaf groep 6, voor kinderen die de Engelse taal goed beheersen. 

Basisschool Schreuder organiseert diverse wisselende naschoolse activiteiten voor de leerlingen, waaronder school schaken, zaalvoetbal, drama les,  Mad Science (wetenschap & techniek workshops). 

Informatiebijeenkomst

Bent u geïnteresseerd?  Meldt u zich aan voor één van de informatiebijeenkomsten op onze school. De bijeenkomsten starten ‘s morgens om 9 uur en duren ongeveer een uur.
De volgende bijeenkomsten zijn op:

 • Vrijdag 29 oktober 2021
 • Vrijdag 11 februari 2022
 • Maandag 28 februari 2022
 • Vrijdag 13 mei 2022
 • Dinsdag 24 mei 2022

Aanmelding kunt u doen via de volgende link: aanmeldformulier

Als u liever een digitale presentatie van de infobijeenkomst ontvangt i.p.v. een bijeenkomst bij te wonen, dan kunt u dit aanvragen via administratie.schreuder@amosonderwijs.nl .

Mochten de bovenstaande data u niet uitkomen, dan kunt u altijd telefonisch contact met ons opnemen voor een afspraak! Ons telefoonnummer is: 020-6795827

1285842_91895516