Welkom

Welkom bij onze gezellige basisschool

in Amsterdam Oud-Zuid!

Basisschool Schreuder is gelegen aan een zijstraat van het Museumplein.
De school 
ademt in alles cultuur uit en kenmerkt zich door: 

  • Kleinschalige school (200 leerlingen) met kleine groepen (20-25 leerlingen)
  • Regulier onderwijs voor alle groepen
  • Naast het reguliere onderwijs biedt Schreuder een Socrates groep (wekelijkse bijeenkomst) voor leerlingen vanaf groep 2 die extra uitdaging nodig hebben en voltijds hoogbegaafden onderwijs vanaf groep 4 (de unIQ-groepen)
  • Vreedzame school
  • Gezond eet- en drinkbeleid en 2x per week gymles in onze eigen gymzaal: gezonde school voor gezonde kinderen!
  • Nauwe samenwerking met Rijks- en Stedelijk museum
  • Diverse school met kinderen van ruim 25 nationaliteiten
  • Schreuder behoort tot de oecumenische Stichting AMOS en staat open voor alle kinderen en hun ouders, ongeacht hun achtergrond, religie of levensovertuiging
  • Voorschool, halve dagopvang en naschoolse opvang in het schoolgebouw, verzorgd door KDV Kleintje Zuid http://www.kleintjezuid.nl/

Het team werkt met bevlogenheid aan de brede ontwikkeling van de kinderen op basisschool Schreuder. De focus wordt gelegd op de basisvaardigheden zoals taal, lezen en rekenen. Daarnaast worden de sociaal-emotionele vaardigheden verder ontwikkeld door de inzet van de Vreedzame School 2.0 en wordt de creatieve ontwikkeling gestimuleerd door o.a. groepsoverstijgende creamiddagen, het Schreudertheater, WNT weken (wetenschap, natuur & techniek).  

Engelse les hoort bij het wekelijks curriculum van elke groep en Spaanse les is er vanaf groep 6, voor kinderen die de Engelse taal goed beheersen. Muziekles wordt 1x per week (vanaf groep 3) gegeven door een vakdocent.

Basisschool Schreuder organiseert diverse wisselende naschoolse activiteiten voor de leerlingen, waaronder schoolschaken, zaalvoetbal, tennisles, dansles, Mad Science (wetenschap & techniek workshops). 

Informatiebijeenkomst

Bent u geïnteresseerd?  Meldt u zich aan voor één van de informatiebijeenkomsten op onze school. De bijeenkomsten starten ‘s morgens om 9 uur en duren ongeveer een uur. 

De infobijeenkomsten zijn op:

Vrijdag 16 september 2022
Donderdag 27 oktober 2022
Maandag 30 januari 2023
Maandag 20 februari 2023
Vrijdag 14 april 2023
Woensdag 17 mei 2023

Aanmelding kunt u doen door een mail te sturen naar administratie.schreuder@amosonderwijs.nl. Wilt u in uw mail vermelden: gewenste datum info bijeenkomst, met hoeveel personen u komt, naam/geboortedatum van uw kind. 
Uw aanmelding is direct definitief, u hoeft geen bevestiging af te wachten. Wij verwelkomen u graag op de door u gekozen datum om 9 uur!

Als u liever een digitale presentatie van de infobijeenkomst ontvangt i.p.v. een bijeenkomst bij te wonen, dan kunt u dit aanvragen via administratie.schreuder@amosonderwijs.nl . Mochten de bovenstaande data u niet uitkomen, dan kunt u altijd telefonisch contact met ons opnemen voor een afspraak: tel. 020-6795827

Deze bijeenkomsten zijn gericht op ons reguliere onderwijs. Mocht u interesse hebben in Amos unIQ, dan vindt u alle informatie en contactgegevens op de volgende website: AMOS unIQ – Voltijds Basisonderwijs aan Hoogbegaafde Kinderen

1285842_91895516