Aanmelden

Registreren
U kunt uw kind registreren zodra het ongeveer drie jaar is.
U ontvangt hiervoor per post een voorkeursformulier op naam en adres van uw kind. Heeft u geen formulier ontvangen? Kijk dan op bboamsterdam.nl/toelatingsbeleid of bel de helpdesk (tel. 020 716 3801).

Controleer de gegevens op het formulier, zoals de geboortedatum, naam en adres van uw kind. Als er fouten in staan, verander dit dan op het formulier. Vul minimaal 5 scholen op het formulier in. Zet uw eerste voorkeur op nummer 1.
Zet op nummer 2 de school die u daarna kiest, enzovoort. Dit mogen voorrangsscholen zijn, maar dat hoeft niet.
Vul het hele formulier in en vergeet vooral niet te ondertekenen. Als onze school uw eerste voorkeur is, lever dan het voorkeursformulier (geen kopie of scan) in op onze school.

Kijk hieronder vóór welke datum u het formulier moet inleveren.

Kinderen geboren tussen – Uiterlijk inleveren bij de school

1 januari t/m 30 april 2019: do. 2 juni 2022

1 mei t/m 31 augustus 2019: do. 3 nov. 2022

Na het inleveren van het formulier bij de school van uw eerste voorkeur verwerkt deze school uw voorkeuren in een centraal registratiesysteem. U ontvangt van de school binnen 1 schoolweek een bewijs dat uw kind is geregistreerd.
Controleer de gegevens op het bewijs. Neem direct contact op met de school als er fouten in staan.

Voorrangsscholen
Uw kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde basisscholen. Welke scholen dat zijn, wordt bepaald door de loopafstand tussen het officiële woonadres van uw kind en de basisschool. Wanneer u op www.schoolwijzer.amsterdam.nl het woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, ziet u of onze school voor uw kind een voorrangsschool is.

Plaatsen
Na de inleverdatum worden de plaatsen toegewezen aan de aangemelde kinderen. Dit gebeurt in de volgorde die bij ‘Toewijzen plaatsen’ wordt uitgelegd.
Uw kind krijgt een plaats aangeboden op de hoogst mogelijke school van uw voorkeur. Als er genoeg plaats is op de school van uw eerste voorkeur, krijgt uw kind daar een plaats aangeboden. Anders wordt er gekeken naar uw volgende voorkeur.
In de afgelopen jaren kreeg ruim 90% van alle kinderen een plaats op de school van eerste voorkeur.

Toewijzen plaatsen
Het toewijzen van de plaatsen op alle scholen verloopt in onderstaande volgorde.
Voor de school van uw 1e voorkeur gaat dit als volgt:
1. Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat het kind 4 jaar wordt; uw kind heeft een plaatsgarantie.
2. a. Het kind heeft een VVE-ja-indicatie, heeft ten minste 8 maanden
voorschoolse educatie gevolgd op de voorschool die bij de school is
aangesloten én heeft de school als voorrangsschool;
b. Het kind gaat minimaal 8 maanden 2 maal per week naar een Integraal
Kind Centrum (IKC) én heeft de school als voorrangsschool.
3. De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd.
4. Het kind heeft de school als voorrangsschool.
5. Het kind heeft geen voorrang op deze school, maar woont wel in Amsterdam.*

Daarna worden de kinderen die niet op de 1e voorkeur zijn gekomen,
als volgt geplaatst:
6. Het kind heeft een voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.
7. Het kind heeft een niet-voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.
8. Het kind woont buiten Amsterdam.

*Uitzondering hierop zijn de grensscholen. Zie uitleg op bboamsterdam.nl

Op dit moment verwachten we dat er voor alle aangemelde kleuters plaats is op onze school.

Aanmelden en inschrijven
Na de plaatsing ontvangt u een brief van de school waar uw kind een plaats krijgt aangeboden. Met deze brief meldt u uw
kind op deze school aan. In de brief staat hoe u dat moet doen en wat de uiterste datum hiervoor is. Zorg dat u dit op tijd doet. In principe heeft uw kind daarna een plek op deze school en wordt hier officieel toegelaten en ingeschreven zodra het naar school gaat.
In uitzonderlijke situaties kan de school, na onderzoek te hebben gedaan, besluiten een kind niet toe te laten wanneer het kind speciale zorg nodig heeft die de school niet kan bieden. In overleg met de ouders zoekt de school dan een andere school die de noodzakelijke zorg wel kan bieden.

Naar school
Uw kind is 4 jaar en gaat naar school. De school informeert u over de eerste schooldag van uw kind.