World Clean Up Day

Beste ouders/verzorgers,

Afgelopen woensdag hebben we meegedaan met world clean up day. Een journalist heeft toen een stukje gemaakt voor radio Utrecht. In het audiofragment zijn ook een paar kinderen van groep 5 te horen.