Vreedzame School

Vandaag hebben de kinderen van groep 4 en groep 8 het nieuwe blok van de Vreedzame School geopend: We hebben hart voor elkaar.

Bij binnenkomst werd de kinderen gevraagd: Hoe voel je je vandaag? Daarna werden de stemmen geteld. De uitslag: De meeste kinderen waren blij, een groot gedeelte voelde zich ‘gewoon’. Er waren 7 verdrietige kinderen. Groep 3 was de vrolijkste groep.

Als afsluiting zongen we een liedje om iedereen blij te maken.