Theater Kinderboekenweek

Vandaag en maandag theater in Instituut Schreuder!

Jij en ik:

Een interactieve theatervoorstelling voor groep 1 t/m 4 met het thema van de Kinderboekenweek 2018 door de Amsterdamse jeugdteJAterschool.

Er klinkt zacht gesnik uit de bezemkast en gejammer in de gangen. Will Hartepijn kan alleen nog maar huilen. Emmers vol tranen, bergen van zakdoekjes, rood doorlopen ogen. Will is verdrietig en voelt zich ellendig. Er is iets dat ze mist, dat voelt ze in haar hele lijf, maar ze weet niet wat het is.. En zo dwaalt ze door de school, wanhopig op zoek naar… ja, naar wat eigenlijk?

Plotseling is daar Sam. Will en Sam besluiten samen op zoek te gaan naar dat wat ze zo mist. Ze vragen de kinderen mee te denken, te fantaseren en mee te spelen. Zal het ze lukken het ”iets” te vinden?

Een mooie, theatrale zoektocht naar wat vriendschap eigenlijk is

Deze interactieve voorstelling wordt gespeeld door twee acteurs (tevens theaterdocent) van de Amsterdamse jeugdteJAterschool.

Aanvankelijk kijken de kinderen naar de voorstelling in het klaslokaal, maar al gauw worden ze meegenomen en betrokken bij het stuk.

Ze worden uitgedaagd mee te denken, te fantaseren en natuurlijk te spelen….

 

Niet doorvertellen!

Een spannende theaterworkshop voor groep 5 t/m 8 met het thema van de Kinderboekenweek 2018 door de Amsterdamse jeugdteJAterschool.

In deze workshop over vriendschap is niets wat het lijkt. Gegeven door twee theaterdocenten (tevens acteurs) van de AJTS, lijkt het een ‘normale’ theaterworkshop, maar gaandeweg wordt de klas betrokken bij een lastige kwestie tussen de twee docenten.

Naast collega’s zijn deze docenten namelijk ook vrienden en delen alles met elkaar. Er is vertrouwen en ze kennen elkaars grootste geheimen. Tot de één het geheim van de ander aan de hele klas vertelt.

Als de workshop én de vriendschap dreigt te ontsporen moet de klas inspringen. De leerlingen worden uitgedaagd mee te denken, te fantaseren en te acteren. Dan rijst al gauw de vraag: Is de vriendschap tussen hen écht of is het allemaal spel en hoort het bij de workshop…?