Project recycling

Vandaag zijn wij met ons nieuwe project gestart en kwam de ‘recyclebende’ op school.

De recyclebende bestond uit 3 mensen die langskwamen om te vertellen over de recyclebende. Ze begonnen met een verhaal over afval, recyclen, het milieu en wat we met afvalmateriaal kunnen doen. De leerlingen gaan de komende week zelf afval verzamelen. De recyclebende komt terug om met de leerlingen van al het verzamelde afval, ‘de bende’, fantasiedieren te maken. De fantasiedieren zullen tentoongesteld worden in een expositie. Iedereen is welkom om de expositie te bezoeken!