Opening blok 5 Vreedzame School, 11 april 2022

Vanochtend hebben wij met alle groepen het nieuwe blok van de Vreedzame School geopend:

“We dragen allemaal een steentje bij”

Doel: De kinderen voelen zich betrokken bij de groep, de school en het onderwijs. Zij denken mee over en dragen bij aan de lesdoelen. Hierdoor worden zij meer eigenaar van hun eigen leerproces en de schoolcultuur. De kinderen leren zien wat hun eigen rol is in een (conflict)situatie en kunnen hier pro-actief mee omgaan.

Bij de groepen 1 t/m 4 zijn de lessen gericht op het:

 • herkennen van boosheid bij jezelf en de ander.
 • leren omgaan met je boosheid.
 • weer goed maken n.a.v. een conflict.
 • leren zoeken naar oplossingen voor een conflict.
 • leren wanneer iets helpen is en wanneer bemoeien.
 • verschil tussen helpen bij een conflict als scheidsrechter en helpen als mediator.
 • leren dat je op school leerling mediatoren kunt vragen om te helpen wanneer je een conflict hebt.

Bij de groepen 4 t/m 8 & unIQ leren de kinderen:

 • hoe we een eigen bijdrage kunnen leveren aan de groep en aan de school.
 • hoe ze activiteiten kunnen bedenken om het voor iedereen nog leuker te maken in de klas en in de school.
 • hoe ze een krant kunnen maken voor de ouders over wat ze hebben gedaan voor de klas en voor de school.
 • wat het verschil is tussen het uitvoeren van opdrachten en het zelf bedenken van en meebeslissen over plannen en activiteiten die goed zijn voor de groep.
 • te werken met klassencommissies en een schoolcommissies.