Mad science show

Vandaag hebben de groepen 3 t/m 8 kunnen genieten van de mad science show op school. We kregen bezoek van een ‘gekke’ professor, die allemaal spectaculaire proefjes deed en uitlegde hoe de proefjes werkten. We hebben ademloos gekeken en sommige kinderen hadden het geluk dat ze mochten assisteren. Het was fantastisch!