Diploma uitreiking mediatoren 25 oktober 2021

Op onze school werken wij sinds de invoering van de Vreedzame School met mediatoren. Hierbij staat conflictoplossing centraal.
Op maandag 25 oktober zijn 16 mediatoren van de groepen 7, 8 en 7/8U in het zonnetje gezet. Na diverse trainingen zijn zij allemaal geslaagd en ontvingen zij een mediatoren diploma.

De mediatoren worden ingezet tijdens de kleine pauze en tijdens het buiten spelen bij de overblijf (volgens een rooster).
Zij kunnen gevraagd worden om te helpen bij het oplossen van een conflict tussen 2 kinderen.

Belangrijke regels, die de mediatoren met de kinderen afspreken, zijn:
-Er wordt niet gescholden.
-Je laat elkaar uitpraten.
-Je doet je best om het conflict op te lossen.