BBO actieweek OP=OP

Beste ouders en verzorgers,

In Nederland is een enorm tekort aan leerkrachten in het basisonderwijs. Dat lerarentekort is in onze stad groter dan in de rest van Nederland. Scholen ondervinden daar veel hinder van. Dat wordt in de toekomst alleen maar erger.

In Amsterdam verwachten we in 2023 een tekort van bijna vijfhonderd leerkrachten. Als dat waarheid wordt, kunnen 15.000 Amsterdamse kinderen geen onderwijs meer krijgen omdat er simpelweg geen juf of meester te vinden is. De scholen vangen bij ziekte van de leerkracht de kinderen nog steeds op, maar de rek is er uit. Scholen zijn gedwongen om steeds vaker kinderen naar huis te sturen, omdat er geen leerkracht is.

Van 7 t/m 14 maart vragen de Amsterdamse scholen aandacht voor het enorme lerarentekort met de actie OP=OP. U, uw kind en de samenleving hebben belang bij genoeg leerkrachten op iedere school. Daar vragen we aandacht voor. Wilt u ons daarbij steunen?

Wat kunt u doen?

 • Door de petitie OP=OP digitaal te ondertekenen laat u weten dat er meer moet gebeuren om het lerarentekort in Amsterdam tegen te gaan. U kunt dit eenvoudig doen via deze link. Alle handtekeningen worden gebundeld en overhandigd aan de gemeente Amsterdam. De petitie is een verzoekschrift om de gemeente een signaal te geven dat toekomstige actie noodzakelijk is en blijft.
 • Gebruik uw social media door de link van de petitie te delen. Hoe meer mensen de petitie tekenen, hoe succesvoller onze actie.
 • Download ons actiefilmpje en deel hem op social media.
 • Print de actieposter uit en hang hem achter het raam, in de auto, op het werk, in de bibliotheek, in het

  wijkcentrum.

 • Wilt u ook de achtergrondinformatie over het lerarentekort in Amsterdam goed doorlezen?
 • Steun ons! Wij vragen uw begrip voor de moeilijke situatie waarin de scholen verkeren. Het helpt de

  leerkrachten enorm als u laat merken dat u de problemen ziet en dat u hen waardeert.
  De informatie vindt u ook op de website van het BBO: http://bboamsterdam.nl/actualiteit/bbo-actie-op-is-op/

 

De actie OP=OP wordt georganiseerd door het BBO. Hierin zijn vrijwel alle Amsterdamse schoolbesturen vertegenwoordigd. Met de actie vragen we de Amsterdamse politici om door te gaan met het huidige beleid en dat beleid verder uit te breiden. Samen staan we voor het belang van uw kind. U kunt rekenen op de inzet en toewijding van de Amsterdamse scholen. Samen met de Amsterdamse politiek, de directeuren en leerkrachten en met u moeten we het tij keren. Doet u mee?

Met vriendelijke groet,
namens het BBO, de voorzitters,

Diane Middelkoop Joke Middelbeek Voorzitter College van Bestuur ASKO Bestuurder STWT

Joke Middelbeek en Diane Middelkoop zijn de twee voorzitters van het Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam. Deze vereniging van schoolbesturen spreekt namens 35 schoolbesturen,
214 Amsterdamse scholen en 62.195 leerlingen.

Handout informatie lerarentekort, BBO-actie OP=OP